Trung Quốc: Phát sốt vì đại gia đình vâng mỡ màng đột hóa rành “6 múi”

Kết trái sau cá thử nghiệm 6 tháng khiến ai cũng phải chìm trồ!

Trung Quốc: Phát sốt vì bừa gia đình tâm mỡ màng bỗng hóa toàn “6 múi” - 1

Jesse và ông ba tâm bự trước khi thực hành thử thách

Jesse là đơn nhiếp hình gia người Trung Quốc năm nay 32 giai đoạn. Anh còn sống cùng cha mẹ và vợ. Ngoài người vợ còn đem bầu mực Jesse, cạc thành viên khác trong suốt gia đình anh đều sở hữu vòng 2 kèo nèo, người do giai đoạn tác, người do ghiền rượu nhẹ, riêng Jesse do liền uống bia và biếng vận cồn.

Để khuyến khích cạc thành viên trong suốt gia đình đổi thay đường sống và hình thể, Jesse hãy thử công đơn cá thử nghiệm. Cứ 10 ngày đơn lần, anh chụp lại hình mực dã man người trong suốt bừa gia đình tâm mỡ màng, cùng cùng đơn phong độ, đặt theo dõi sự tiến triển.

Trong quá trình thử nghiệm ấy, cha mẹ Jesse và anh bắt đầu công quen cùng việc luyện đệp. Ban đầu gia tộc chỉ dám đi cỗ chóng vì từ bỏ chộ tui đừng đủ sức, dần dần dời qua bay cỗ và chung cá là “ghiền” buồng gym buổi nà đừng hay!

Và kết trái hãy băng ngoài chờ mong mực Jesse!

Trung Quốc: Phát sốt vì bừa gia đình tâm mỡ màng bỗng hóa toàn “6 múi” - 2

Và thân hình đáng sửng sốt mực hai ba con sau 6 tháng

6 tháng sau, ba anh từ bỏ đơn người ghiền rượu nhẹ, liền từ bỏ ti bay làn da nhăn nheo, rã xệ cùng chiếc tâm to hơn trưởng tâm bầu mực con thanh mai hãy giảm đặt kha khá cân nhẹ, sở hữu cơ tâm 6 múi và coi trẻ ra tới trưởng chục giai đoạn!

Mẹ Jesse đừng lấy lại đặt vóc dáng eo ót như buổi con gái mà ở góc chụp nghiêng, bà cũng đừng đặt lộ vòng 2 màu mỡ màng như cạch đây bán năm nữa!

Người vợ (nay hãy đâm em bé) mực Jesse cũng khiến người ta bất thần khi chụp hình cùng thân dong dỏng gọn gàng, tâm phẳng lì như chửa hề áp giải bầu bì.

Còn Jesse, ngoài chiếc tâm bia nay hãy hóa 6 múi, cỗ mặt mực anh coi cũng nhẹ nhõm, khía cạnh hơn. Anh có thể từ bỏ tín kệ những cỗ đồ đệp bó áp hay cổi è cổ bay cỗ cùng ba mà đừng hề chộ quấy trái như cũ nữa.

Trung Quốc: Phát sốt vì bừa gia đình tâm mỡ màng bỗng hóa toàn “6 múi” - 3

Đây là bừa gia đình tâm mỡ màng trước khi luyện đệp

Trung Quốc: Phát sốt vì bừa gia đình tâm mỡ màng bỗng hóa toàn “6 múi” - 4

Và kết trái sau đó khiến ai cũng phải chìm trồ

Nhưng đáng quý báu hơn trưởng những đổi thay hăng hái trên, bừa gia đình mực nhiếp hình gia 32 giai đoạn hãy trở thành lắp kết chửa từ bỏng chộ sau 6 tháng nỗ sức.

Vậy là từ bỏ đơn sự thử nghiệm ngỡ như chỉ đặt cho vui, giờ đây, trưởng gia đình Jesse hãy sống theo đơn đường sống mới, hăng hái hơn, khỏe mạnh hơn, và cũng chật sự thương, lắp kết.

Trung Quốc: Phát sốt vì bừa gia đình tâm mỡ màng bỗng hóa toàn “6 múi” - 5

Trung Quốc: Phát sốt vì bừa gia đình tâm mỡ màng bỗng hóa toàn “6 múi” - 6

Bố mực Jesse từ bỏ ông chua ghiền rượu, xập xệ nay coi đừng khác gì đơn quý báu ông, phải bá thêm cỗ suit!

Trung Quốc: Phát sốt vì bừa gia đình tâm mỡ màng bỗng hóa toàn “6 múi” - 7

Hai ba con từ bỏ tín cổi è cổ bay cỗ cùng rau trước ánh mắt ái mộ mực bao người

Trung Quốc: Phát sốt vì bừa gia đình tâm mỡ màng bỗng hóa toàn “6 múi” - 8

Điều quan yếu nhất là bừa gia đình nào hãy trở thành lắp kết hơn cậy gym!