Cung điện Buckingham ở đô thị London là chốn ở chính thức mức Nữ hoàng và danh thiếp thành viên mức hoàng tộc Anh. Cung điện Buckingham bật cửa cho công chúng tham quan ra danh thiếp tháng vụ hè, khi gia đình hoàng tộc đi du lịch. Du khách khứa đặt phép thuật đấu […]