Ngoài biệt danh “yêu nữ dãy hiệu”, Hồ Ngọc Hà đang là “nữ vương buồng yoga” khi cô liền hoàn tất những động tác khó. Hồ Ngọc Hà đệp động tác choãi chân cùng huấn luyện viên Nếu bạn liền theo dõi trang cá nhân chủ nghĩa ngữ Hồ Ngọc Hà, bạn sẽ chộ cô […]