Ngừng cạo lông, người đàn bà bất chợt tự tín và đặt chất thương gấp bội!

Cô hãy nói lãi tạm biệt với những chiếc dao cạo danh thiếph đây hơn 1 năm.

Ngừng cạo lông, người đàn bà bỗng từ tín và được chầung thương gấp bội! - 1

Người đàn bà nào là chừng dành ít ra 3 tiếng mỗi đơn bằng đặt cạo lông trên cơ thể thể

Từ năm 12 giai đoạn, Sonia Cytrowska tới từ bỏ Ba Lan hãy nếu dành mỗi đơn bằng ít ra 3 tiếng với hầu đặt xử lý đám “vi ô lông” trên cơ thể thể.

Câu chuyện lông lá càng ngày càng tang thành ám hình Sonia, nhất là khi những hình hình danh thiếp cô người mẫu ta, diễn viên xinh đẹp với làn da nõn nà chẳng tì vết, chẳng trưởng “vi ô lông” xuất hiện mỗi đơn ngày trên tùng san, truyền hình căn cứ đập ra mắt Sonia.

Cũng từ bỏ ấy tang đi, cô chưa bao giờ chộ bằng lòng bay cơ thể thể trui. Cô liền trong suốt trưởngm giác bất an và chỉ muốn những ei lông vô duyên trên cơ thể thể biến chết vĩnh viễn.

Song thiệt bất thần, danh thiếph đây hơn đơn năm, người đàn bà 28 giai đoạn hãy quyết định tạm biệt những chiếc dao cạo!

Quá mỏi mệt với việc nếu chạy theo tiêu chuẩn của người khác, Sonia Cytrowska quyết định dành thời kì của trui ra những việc bổ ích thay vì ngồi lẩn mẩn đặt xử lý đám lông rậm ngự trừng trị khắp chỗ trên cơ thể thể cô.

Sự đổi thay nào là cố nhiên chẳng lập tức được lòng ắt dã man người. Người sốc nhất chính là Tobiasz, chầung của Sonia.

Ngừng cạo lông, người đàn bà bỗng từ tín và được chầung thương gấp bội! - 2

Ngừng cạo lông, người đàn bà bỗng từ tín và được chầung thương gấp bội! - 3

Cô hãy nói lãi tạm biệt với những chiếc dao cạo danh thiếph đây hơn 1 năm

Chúng mình hãy biết rau 8 năm và trong suốt chừng thời kì ấy, buổi nào là mình cũng cạo lông rành cơ thể. Dĩ nhiên, anh ấy hích nét mịn bòn ấy hơn mà chúng mình hãy chuyện trò rất giàu. Tôi giảng giải cho anh ấy hiểu điều nào là quan yếu với mình như thế nào là và chung cuộc, anh ấy hãy quyết định bằng lòng và ủng hộ mình”, Sonia hầu hởi san sẻ bay sự thông trưởngm của người chầung hãy với cô với cam cọng kcọp thân.

Nhưng đối xử với Sonia, khó khăn to nhất chẳng nếu là những ánh mắt kỳ thị của người ngoài hay thái độ của chầung cô những ngày đầu, mà là chuyện công sao đặt bằng lòng và thương chính bản cơ thể trui.

Sonia hãy từ đăng những bắt hình với cơ thể thể chẳng hoàn hảo của trui lên căn số tầng lớp. Thật bất thần, bên ria những quan điểm chẳng với ái tình, rất giàu người chừng chộ sự cổ vũ chỗ người đàn bà trẻ. Thông qua ấy, Sonia muốn những người đàn bà như cô hiểu rằng, những ei lông nhú trên cơ thể thể chẳng nếu của gì đáng xẩu cọp. Đó là điều hoàn rành thiên nhiên và cũng chẳng hề xấu xí!

Bạn e chết bạn bè hay người trui thương chỉ vì những ei lông hơn, hay e nếu sống ria những con người mà bạn liền nếu giả là đơn ai đấy khác hơn?”, đấy là danh thiếph Sonia hãy băng qua sự e hãi, từ ti và còn dần thương bản cơ thể trui hơn mỗi đơn ngày.

Ngừng cạo lông, người đàn bà bỗng từ tín và được chầung thương gấp bội! - 4

Ngừng cạo lông, người đàn bà bỗng từ tín và được chầung thương gấp bội! - 5

Ngừng cạo lông, người đàn bà bỗng từ tín và được chầung thương gấp bội! - 6

Hiện tại, Sonia Cytrowska từ tín với cơ thể thể thiên nhiên của trui và hy vọng những người đàn bà như cô cũng chẳng vì những ei lông mà trưởngm chộ cọp ngươi