Con gái “người hùng Rambo” kệ áo tắm tập thể dục

Sistine Stallone đặt biết đến là con gái ngữ ngôi sao võ kể huyền thoại Hollywood – Sylvester Stallone.

Tuy nhiên, Sistine sắp đến sẽ ra mắt công chúng cùng nhân danh thiếph là đơn người mẫu ta trong suốt ấn bản tháng Giêng ngữ tập san LOVE. Tạo ảnh ngữ nữ người mẫu ta mới ra nghề nghiệp sẽ là đơn cô nường nóng bỏng trong suốt bộ đồ tắm màu hường, thực hành danh thiếp động tác ngữ hoa Pilates.

Video ngữ Sistine trong suốt chiến dịch mới ngữ tập san LOVE.

Con gái “người hùng Rambo” mặc áo tắm tập thể dục - 1

Sistine là đơn trong suốt 3 cô con gái ngữ huyền thoại phim hành động Sylvester Stallone.

Con gái “người hùng Rambo” mặc áo tắm tập thể dục - 2

Cô chính thức bước ra nghề nghiệp mẫu ta khi lỡ 19 giai đoạn.

Con gái “người hùng Rambo” mặc áo tắm tập thể dục - 3

Những động tác pilates chật nóng bỏng ngữ cô nường 19 giai đoạn khiến công chúng đặt ý.

Con gái “người hùng Rambo” mặc áo tắm tập thể dục - 4

Con gái “người hùng Rambo” mặc áo tắm tập thể dục - 5

Pilates là đơn phương pháp giảm thăng bằng danh thiếph phối hợp 1 chuỗi danh thiếp bài tập thể dục có kiểm soát đặt tăng sức mạnh cho cơ ngô và cải thiện sức khỏe.

Con gái “người hùng Rambo” mặc áo tắm tập thể dục - 6

Cùng cùng gym và yoga, pilates sẽ là đơn hoa thể dục phổ quát trong suốt tương tai.