67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc

Quý bà 67 giai đoạn hậm chấy tchiếm giàu áp giải thưởng to trong suốt danh thiếp cược thi bay múa trói buộc.

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 1

Khó tin đây là cầm bà đã ngoài 60 vì chưng khả năng múa trói buộc điêu luyện

67 giai đoạn, trong suốt khi đa số đàn bà thậm chấy đương chẳng nghĩ tới việc bước ra khỏi nhà chẳng chẳng nói là xếp thể dục, thời cầm bà Greta Pontarelli lại có thể múa trói buộc bừa kỳ điêu luyện, thậm chấy chiếm giàu áp giải thưởng trong suốt danh thiếp cược thi to cũng chỉ nhờ cậy khả năng bền bỉ cùng danh thiếp lượng trói buộc.

Nhưng múa trói buộc chẳng nếu điều mà bà Greta Pontarelli đeo đuổi trường đoản cú giàu năm nay. Bà trường đoản cúng có đơn chừng thời kì xếp gym mà danh thiếph đây cũng cận…ba thập kỷ rồi!

Cách đây 8 năm, khi hếtm thấy xương mực tàu tớ đã chẳng đương rắn chắc khỏe, bà Greta mới lên căn số chừng vài ba bài xếp những coi hếti thiện tình hình.

Tình cờ bắt gặp đơn video bay múa trói buộc, bà luôn đăng ký liền cùng đơn trọng điểm dạy miễn phí liền tại địa phương. Giáo hòn tại ấy chẳng nghĩ quý giá bà 59 giai đoạn khi ấy sẽ quay lại, ngờ đâu Greta đã rất siêng năng xếp dượt, thậm chấy như bị hoa thể thao nào bỏ bùa.

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 2

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 3

Từ chốn chỉ xếp để hếti thiện xương khuýp, Greta Pontarelli đã bị múa trói buộc “bỏ bùa”

Ở giai đoạn 62, Greta Pontarelli dò đầu tham lam tham gia đơn cược thi múa trói buộc tổ chẳngc tại Los Angeles và tức thời đánh bại những thí sinh ở chừng giai đoạn 18.

Không lâu sau đấy, bà tham lam tham gia áp giải quán quân nhảy dành cho khu vực Bắc Mỹ và đứng ở vị trí của 2.

Kể trường đoản cú ấy, Greta Pontarelli đi khắp chốn trên thế giới để tham gia danh thiếp áp giải tiếp chuyện bay múa trói buộc. Bà chiếm ngôi quán quân ắt 5 dò, dò trước hết trong suốt đơn show ở London.

Bà Greta Pontarelli san sẻ, múa trói buộc chẳng hề là hoa thể thao dễ dàng. Không chi như giẫm xe, múa trói buộc đòi hỏi sự kết hợp mực tàu ắt thân thể. Và bà cũng dấn giả quan yếu nhất là nếu lắng nhai thân thể tớ.

Mỗi khi trình diễn trên sàn diễn, hơn hết nghệ thuật và câu chuyện bà muốn lan truyền vận chuyển, Greta Pontarelli nói rằng bà đã để hết quả tim mực tàu tớ ra ấy… Đó cũng là lý do mà bà đã làm đặt điều mà giàu người đã cho rằng bất khả thi ở chừng giai đoạn U70.

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 4

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 5

Quý bà 67 giai đoạn chiếm giàu áp giải thưởng to trong suốt danh thiếp cược thi bay múa trói buộc

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 6

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 7

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 8

Lắng nhai thân thể là điều quan yếu nhất để thích ứng cùng bộ hoa múa trói buộc, đấy là điều bà Greta Pontarelli san sẻ

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 9

67 giai đoạn, cầm bà nào khiến bao gái trẻ “xin thua” bay múa trói buộc - 10

Nhiều người cho rằng đây là điều chẳng thể mà bà Greta đã làm đặt